โรงเรียนบ้านทองหลาง

ประวัติ
      
    โรงเรียนบ้านทองหลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18 ตุลาคม พ.ศ. 2484   โดยอาศัยศาลาวัดบ้านทองหลาง เป็นสถานที่เรียนเรียกชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลเมืองคง (14 วัดบ้านทองหลาง) อยู่ในท้องที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงธรรมการ มีนักเรียนมาเรียนร่วมกัน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านทองหลางและบ้านหนองอ้ายอู้ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครูทำการสอน 2 คน คือพระภิกษุดำ  ศรีศักดิ์นอก(ครูใหญ่) และนายเงิน  จงใจกลาง(ครู)
          วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2500   นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนวัดบ้านทองหลาง มีเฉพาะเมื่อ พ.ศ.2519   ทางโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจำนวน 313,724 บาท มาสร้างอาคาเรียนเอกเทศถาวร ป.1ฉ. 5 ห้องเรียน ใต้ถุนเตี้ยขึ้น ในพื้นที่ของโรงเรียนเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน สร้างอาคารเรียนเสร็จจึงย้ายนักเรียนจากศาลาวัดบ้านทองหลางเข้ามาเรียนในอาคารใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก โรงเรียนวัดบ้านทองหลาง เป็น โรงเรียนบ้านทองหลาง  อยู่ในท้องที่ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2551 
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 55 คน  ครู   3  คน  ครูพี่เลี้ยง 1 คน  พนักงานบริการ  1  คน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: